Patrik Krook

Välkommen till Krook.me !

Du är inte inloggad.

Betyg på ämne: 0

#1 2020-03-15 10:32:36

Patrik krook
Civilekonom
Administratör
Patrik krook's Avatar
Sweden
Kön: male
Från: Ängelholm
Registrerad: 2007-05-22
Inlägg: 195
Karma: 0
Blogg
Webbsida

COVID-19

All information nedan har granskats kritiskt före publicering.

Statistik antal fall

Folkhälsomyndigheten, antal fall av COVID-19 i Sverige
Siffror blir tillgängliga kl 14:00 varje dag av Folkhälsomyndigheten, men det finns en viss eftersläpning i siffrorna. Det är bättre att titta på dödsfall rullande 7 dagar.

Region Skåne, smittade och provtagningar för COVID-19 i Skåne
Målsättning att innehållet ska uppdateras senast kl 12 på vardagar. Detta kan undantagsvis förskjutas på grund av sen insamling av data..

Johns Hopkins, antal fall av COVID-19 i Världen
Siffror uppdateras löpande, men det finns en viss eftersläpning i siffrorna.

Följ utvecklingen av COVID-19 i realtid

Världskarta och live statistik på bekräftade fall, återhämtade fall (COVID-19). När WHO har presskonferens visas detta även i realtid. Utvecklad av en person i Syd Korea. Han tog examen i biovetenskap med masterexamen. Under denna period använde han programmeringsspråket Python. Sedan bestämde han sig för att byta karriär till tandläkare. Nu har han utvecklat så vi kan följa live Corona-virusets utbredning över världen. Siffrorna hämtas från officiella källor såsom WHO. Det handlar inte om att skapa rädsla, utan att informera världens befolkning om aktuellt läge, och framförallt skydda de äldre. Siffror över antalet smittade och döda i ett land ger en lägesbild av situationen i just det landet, men siffrorna från olika länder kan inte utan vidare jämföras med varandra. Antalet konstaterade fall av smitta är kraftigt beroende av hur många tester ett land genomför, och kan säga mer om landets strategi för smittspårning än hur utbredd smittan är. Det innebär att antalet genomförda tester också kan påverka relationen mellan mängden bekräftat smittade och döda i ett land.

Jerad Gardner, MD (2020-03-13, att förstå allvaret)

Jerad Gardner, MD hade främst som mål att informera sina läkarstudenter och vänner, men hans ärlighet och uppriktighet har gjort att hans information fått stort värde. Han har varken politisk eller ekonomisk agenda. Det fungerar inte att mörka som det görs i vissa länder.

Forskningsrapport från Imperial College London
Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID19 mortality and healthcare demand
När denna rapporten blev tillgänglig övergav Storbritannien sin initiala strategi kring flockimmunitet. Sverige ändrade dock inte sin strategi. Däremot säger man att flockimmunitet utåt inte är strategin men jag har svårt att se vilken annan strategi som förs? Visar det sig att COVID-19 är en "klustersmitta" kan det vara svårt med flockimmunitetstrategin.

Dr. John Campbell, angående mutation och L- och S-typ COVID-19.
Kan förklara varför vissa får väldigt milda symptom och andra mer allvarliga.
Problemet är alltså att det förekommer både S-type och L-type (uppkom genom mutation i Wuhan) i cirkulation. S-type ger milda symptom och sprider sig långsammare. Från början i Wuhan vid analys bestod 70 % av fallen av L-type. Genom begränsningar/isolering mm kunde man begränsa den aggressiva förekomsten av L-type och där S-type istället på sikt ger oss immunitet. Det finns även analyserade fall där både S-type och L-type förekommer samtidigt. Med reservation att det är en liten studie.

Forskningsstudien,Oxford Academic, går att läsa i sin helhet här


Dr. John Campbell, angående immunitet och tester i världen (omvärldsbevakning)


Trump gick ut med påståendet att de haft två miljoner döda om de agerat som Sverige. Är det ett sant eller falskt påstående?

Tyskland har studerat antikroppar för att fånga alla inkl de som är symptomfria mm.

De kommer fram till dödlighet på 0,37 % och fångar alla då. Ponera att det krävs 70 % för flockimmunitet med viss marginal. 327,2 milj invånare*0,0037*0,7= 850 000. Trump har alltså fel.
Applicerat på Sverige. 10,2 milj*0,0037*0,7 = 26418

Nu är denna uträkning inte komplett, då den inte tar hänsyn till åldersstruktur, restriktioner, skydda äldre mm. Den belyser bara att det är "Fake News". Dessutom är detta enbart en studie, men flera liknade studier görs i flera länder och det behövs verkligen. Studien i Tyskland är dock lovande mycket mer positiv än tidigare studier.

Dr. John Campbell, angående bära mask eller inte (omvärldsbevakning)

Egentligen inga synpunkter, men det är märkligt att Sverige går sin egen väg i alla frågor.
Kognitiv dissonans som Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar, uttrycker det.

Dr. John Campbell, angående vitamin D (omvärldsbevakning)

Vitamin D verkar spela stor roll. Det finns även forskningsrapporter framtagna i New York.
Forskningsrapport

Världen inklusive Sverige har mycket att dra lärdom av Syd Koreas strategi

Alla länder har mycket att lära av South Koreas hantering. När du inte ser viruset i samhället vet du egentligen ingenting. Man undviker att man behöver stänga ner samhället, undviker dödsfall, skapar trygghet och bättre ekonomiska förutsättningar.

Strategin:
Kontaktspårning tidigt skedde initialt innan det var frågan om en pandemi. Även masstestning startades upp tidigt. När endast 30 fall var kända i Syd Korea startade man detta, redan när utbrottet var i Wuhan. Varje fall kontaktspåras och isoleras. Det sker övervakning med hjälp av GPS och kartor. Varje invånare kan på karta se var misstänkt fall är för att undvika dessa ställen. Desinficering av ytor sker där misstänkt fall varit. För att unvidvika en andra våg eller att fall accelererar tillämpar man fortsatt metoden kontaktspårning/isolering.

Patrik Krooks personliga sammanfattande kommentar (februari-mars 2020):

Man vinner inga fotbollsmatcher enbart genom en bra defensiv och man vinner inga krig. Saknas anfall överhuvudtaget vinner man inga matcher. Defensiva åtgärder löser en del, men utan anfall vinner man ingenting och definitivt inte denna kris.

Så länge man inte kan "se viruset" vet man egentligen ingenting. Man kan inte agera med eventuella defensiva åtgärder efter premissen "att man inte vet någonting". Defensiva åtgärder som enbart görs i Sverige löser en del, men det kräver mer fall i BNP än nödvändigt. Det kräver dessutom en hel del onödiga dödsfall. Det kanske även är så att man vidtar för mycket defensiva åtgärder som inte hade behövts. Hade Sverige initialt agerat utifrån Syd Koreas strategi (masstestning/kontaktspårning/isolering av fall) hade Sverige tillämpat anfall, exakt den bana som WHO rekommenderar och även initialt rekommenderat.

Debatten i media handlar enbart uteslutande om de defensiva åtgärderna som exempel om man ska stänga skolor eller inte. För mig är det egalt och det man borde fokusera på är anfallet, och det skulle gjorts redan vid utbrottet i Wuhan.

Min bakgrund: Jag är civilekonom och ingen epidimolog/läkare. På gymnasiet läste jag naturvetenskap och det intresset har följt med genom åren. Däremot kan jag läsa siffror, dra matematiska slutsatser, läsa forskningsrapporter mm. Däremot väljer jag att inte bedöma riktigheten mm i olika forskningsrapporter då min kunskap är begränsad där.

Kontakt: PatrikZkrookÖme där Z=snabel A och Ö=Punkt

"Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning." Winston Churchill


Lunds universitet, COVID Symptom Tracker app launched in Sweden


Hjälp nu till var och en att samla in information i Sverige över situationen kring COVID-19.
Det tar max 1 minut och dagen. Detta skulle ha gjorts för länge sedan av Folkhälsomyndigheten.

Brevet skickat till Folkhälsomyndigheten


När stora genier gör som minst är de som mest aktiva // Leonardo da Vinci

 

Sidfot

© Rickard Andersson