Patrik Krook

Välkommen till Krook.me !

Du är inte inloggad.

Senaste nyheter Riksbanken


 • Nollränta och utökade värdepappersköp
  Den ökade smittspridningen och de skärpta restriktionerna innebär att det blir en ny nedgång i svensk ekonomi. För att ge ytterligare stöd i en osäker tid, förbättra förutsättningarna för en återhämtning och bidra till att inflationen stiger mot målet på 2 procent har direktionen beslutat att utöka och förlänga Riksbankens värdepappersköp från 500 upp till 700 miljarder kronor fram till den 31 december 2021. Reporäntan lämnas oförändrad på noll procent och väntas vara kvar på den nivån de kommande åren. Genom att utöka och förlänga värdepappersköpen skapar Riksbanken en trygghet i att det kommer att finnas omfattande penningpolitiskt stöd så länge som det behövs.

 • Utformningen av Riksbankens nya referensränta klar
  Riksbanken ska börja publicera en transaktionsbaserad referensränta på den kortaste löptiden i svenska kronor. Direktionen har nu efter en avslutad remissomgång beslutat om utformningen av den nya referensräntan. I januari 2021 kommer Riksbanken att inleda en testperiod då en preliminär referensränta kommer att publiceras. Den officiella referensräntan kommer att börja publiceras efter den avslutade testperioden.

 • Riksbanken inleder köp av företagsobligationer via anbud och ökar öppenheten
  Riksbanken inleder köp av företagsobligationer via anbud och ökar öppenheten

 • Skandinaviska centralbanker i nytt samarbete
  Centralbankerna i Danmark, Norge och Sverige har ingått en principöverenskommelse om valutaswapfaciliteter för att stärka beredskapen i en krissituation och för att främja finansiell stabilitet i regionen.

 • Fortsatt förhöjda risker för den finansiella stabiliteten
  De stödåtgärder som satts in av regeringar, centralbanker och andra myndigheter i såväl Sverige som omvärlden har gjort att det svenska finansiella systemet hittills har klarat coronapandemins utmaningar relativt väl. Men riskerna för den finansiella stabiliteten är fortsatt förhöjda. Om krisen nu blir djupare och mer utdragen kan det behövas ytterligare åtgärder för att ge stöd åt kreditförsörjningen och värna den finansiella stabiliteten.

 • Ökad öppenhet om Riksbankens köp av företagsobligationer
  Riksbanken kommer att publicera en lista med de företag som har utestående obligationer som Riksbanken kan köpa inom sitt program för utökade köp av värdepapper.

 • Så betalar svenskarna 2020
  Kontantanvändningen är på den lägsta nivån någonsin. Mindre än en tiondel av alla betalningar sker med kontanter. Svenskarna betalar istället mer med kort eller Swish. Den utvecklingen har förstärkts under coronapandemin. För att förbereda oss för en framtid där allt färre betalar med kontanter undersöker Riksbanken möjligheten att ge ut digitala kontanter – så kallade e-kronor. Men det är också viktigt att de som vill använda kontanter ska kunna fortsätta att göra det. Det är slutsatserna i den senaste digitala rapporten av ”Så betalar svenskarna 2020”.

 • Riksbankens företagsundersökning: På väg mot det ”nya normala”?
  Konjunkturläget har gradvis förbättrats efter det stora fallet i efterfrågan i våras. Det anser de svenska storföretagen i Riksbankens företagsintervjuer som genomfördes i slutet av september. Företagen ser ljusare på konjunkturen framöver, men det finns en oro för en andra pandemivåg med nya restriktioner. Företagen funderar också kring hur efterfrågan på deras produkter kan komma att se ut efter pandemin och hur de bäst anpassar sig för en utveckling där handel, arbete och möten allt mer sker digitalt.

 • Henry Ohlssons mandat förlängt fem år
  Riksbanksfullmäktige har beslutat att förlänga vice riksbankschef Henry Ohlssons mandat som direktionsledamot med fem år från och med den 12 januari 2021. Henry Ohlssons mandat löper därmed till och med den 11 januari 2026.

 • Protokoll från det penningpolitiska mötet den 21 september 2020
  Vid det penningpolitiska mötet den 21 september beslutade Riksbankens direktion att behålla reporäntan oförändrad på noll procent. Riksbankens nollränta och omfattande åtgärdsprogram ger fortsatt stöd åt den ekonomiska utvecklingen och bidrar till att inflationen stiger mot målet.

Sidfot